Politik:

Jag vill jobba med skolfrågor eftersom barn formas i skolan och de är våran framtid. Samarbete mellan skola och hemmet är en viktig del i deras utveckling. Sport och kultur är den andra av många viktiga frågor som jag vill engagera mig i. Alla kommuninvånare
behöver att få lika förutsättningar till idrott och kultur.