Yrkeslivserfarenhet:

Överstelöjtnant

Politik:

Jag brinner för utveckling av hela Västerviks kommun och särskild kultur och fritidsfrågor samt säkerhetsfrågor i vid bemärkelse.

Hans Ellervik, Västervik