Yrkeserfarenhet:

16 års tid i statlig regi inom Kriminalvård och de senaste 12 åren med evidensbaserade KBT- inriktande behandlingsprogram.

Politik:

Mina hjärtefrågor handlar om att vi vill investera i barns hälsa och utveckling på bästa sätt och att vård och omsorg ska behandla hela livssituationen inte bara sjukdom och funktionsnedsättning.

Med förbättrad arbetsmiljö och bra lönenivå och stöd till kompetensutveckling kan vi hjälpas åt att uppnå dit och förstärka vår kommuns framtid.

Jenny Broholm, Västervik