Arbetsförmedlare

Yrkeslivserfarenhet:

Affärsbiträde, Egen företagare, Kriminalvårdare

Politik:

Det är viktigt att kommunen har en ekonomi I balans.

Att kommun jobbar för en god utveckling, vilket innebär att det är bättre om de största investeringarna görs av privata aktörer så att kommunen kan fokusera på sina kärnverksamheter.

Nuvarande uppdrag:

Ledamot KF, Ersättare KS

Styrelseordförande Folkets hus Gunnebo, Styrelseledamot LPN