Yrkeslivserfarenhet:

Politik:

Jag verkar för en inspirerande arbetsmiljö för lärare och elever i kommunens skolor vilket bland annat innebär
– en ny modern 7–9 skola i norra tätorten,
– konkurrensmässiga löner för lärarna
– och ett förstärkt arbete med målsättning att antalet elever med hög skolfrånvaro minskar.

Kajsa Borg, Västervik