Jag kommer från Västervik och har arbetat hela mitt yrkesverksamma liv med transporter och transportlösningar i olika befattningar. Numera är jag pensionär och har fått tid över för mitt intresse för kommunpolitik och samhällsfrågor. Jag är ordinarie ledamot i Miljö- och Byggnadsnämnden.

Politik:

Jag vill att vi satsar på en välfungerande skola så att våra barn får en gedigen grund att stå på. Jag vill även att vi arbetar för att bryta vår kommuns bristande kommunikationer till angränsande kommuner genom en ordentlig satsning på våra huvudvägar, järnvägen och även hamnverksamheten. För att vår kommun ska växa, så att flera kan bosätta sig här och för att invånarna ska må bra, måste pendlingstiden kortas ner. Då kan också nya företag etablera sig i vår kommun.

Varför Westerwikspartiet?

För mig var valet lätt, WP är ett parti som arbetar lokalt för Västerviks kommuninnevånares bästa. Vi är varken vänster eller höger. Vi är ett litet men engagerat parti som vill göra skillnad.

Kenneth Andersson, Västervik