Skattehandläggare på Skatteverket i Västervik.
Utbildad jurist.

Politik:

Min främsta hjärtefrågan är att förbättra skolmiljön och minska hemmasittandet. Såväl högskolan som gymnasieskolans programutbud bör utökas och anpassa för att matcha arbetsmarknadens behov och tillvarata och vidareutveckla elevernas kunskaper och ambitioner.

Staden är också i behov av att en ny , modern högstadieskola uppförs i tätortens norra del. Det bör också satsa mer på vården så att alla kan få adekvat hjälp och stöd inom rimlig tid. Vi måste också värna om och verka för en bättre arbetsmiljö.