Jag är född i Västervik och bodde här under ungdomsåren fram till min 18-årsdag, då jag flyttade till andra orter för vidareutbildning. Jag har jobbat inom Försvarsmakten med utbildning, ekonomi och personalfrågor. Efter 50 år flyttade jag åter hit och såg en stad i förändring. Jag är ledamot i det kommunala bolaget Tjust Fastigheter AB som förvaltar samhällsfastigheter, våra skolor och äldreboende.

Politik:

Att kommunen ska ta ansvar för och utveckla skolan, äldreomsorgen och företagsamheten. Att det skapas bra boendemiljöer och satsas på en bred fritids- och kulturverksamhet. Kommunen bör även verka för att nysvenskar får en bra utbildning och jobbmöjligheter.

Varför Westerwikspartiet?

WP är ett lokalt oberoende parti vars främsta mål är invånarnas bästa och inte styrs av någon central partipiska.

Lennart Engren
Lennart Engren