Specialpedagog

Yrkeserfarenhet:

Gymnasielärare, lärare, resurslärare, sjukhuslärare och specialpedagog

Politik:

Naturen i Västerviks kommun är fantastisk. Vi har allt från en unik vacker skärgård till vackra orörda skogslandskap med över 500 insjöar. Jag brinner för att och ta vara på kommunens vackra natur och kulturmiljöer.


Jag är emot industriell vindkraft i Västerviks kommun. För befintliga vindkraftsindustrier måste gälla noggrann övervakning för skydd av närboende och djur samt nedmontering så snart som möjligt.


Vi måste satsa mer på skolan. Lärarlöner måste höjas och vi behöver satsa på mindre klasser och ökad lärartäthet. Vi behöver två kommunala högstadieskolor i Västerviks stad och även behålla landsbygdsskolorna för att främja en levande landsbygd.

Ja till öppenhet i kommunpolitiken. Invånarna ska veta vad som händer och få insyn i de beslut som tas. Politikerna måste ta mer hänsyn till invånarnas önskemål.

Louise Lundberg, Gunnebo och Getterum