Pensionerad sjuksköterska

Yrkeslivserfarenhet:

Sjuksköterska

Konstvetare 1997( fil.kand, Uppsala Universitet)
Poppius journalist skola 1998

Aktiv konstnär/singer/songwrither
Stim ansluten, Medlem i Lilith Eve föreningen för kvinnliga låtskrivare och kultur arbetare

Politik:

Familj och barn i centrum
Skola/ utbildning/

Kultur/ samhällsutveckling

Vård/ hälsa

Var rädd om miljön, inga vindkraftverk, som stör naturen och fågellivet etc.

Bondesamhället/ lantbruk/ lanthushållning
Sverige skall vara självförsörjande gällande livsmedelsproduktion

Civilförsvaret

Mitt motto: INGA TOMMA ORD, DET ÄR HANDLINGAR SOM RÄKNAS

Manja Waltman, Överum