Anhörigkonsulent i Västerviks kommun 

Yrkeserfarenhet:

Affärsbiträde, dagmamma, undersköterska (i demensvård) stöd till anhöriga i alla målgrupper 

Politik:

Kandidatpresentation Westerwikspartiet 2022

Jag brinner för barnens rätt till resurser i skola. De måste få kosta för att kunna växa/ utvecklas till självständiga vuxna. 

Alla anhöriga ska ha rätt till flexibelt o individuellt stöd. De är en otroligt värdefull resurs i samhället och allt de gör ska ske på frivillig basis. 

Löner måste höjas i nivå till grannkommunernas. Vi vill behålla kompetens i vår kommun.

Margareta Eriksdotter, Hjorted