Utbildning:

Musikutbildning 4 år STHLM
(Skeppsholmen FHSK, Kulturama, Dalarö FHSK.)
Yrken: Egen företagare (Musikinstrument o musikinstrumentreparationer)
Musikhandledare, Sångare Kungliga Operan, Kock, Begravningsentreprenör

Politik:

Musik i skolan behöver prioriteras upp.
Jag vill se musik för alla elever i förskoleklass och fram till gymnasiet (2 sånger om dagen bör vara ett minimum).
Rytmik bör också finnas på det dagliga schemat.
Kulturområdet musik, börjar redan med de små barnen.
Enklare vuxenutbildning inom musikområdet är också efterfrågat.

Peter Holgersson, Västervik