Politik:

Mina hjärtefrågor är miljö, elförsörjning, vård och omsorg.