Politik:

Jag är ny inom politiken och blev politiskt engagerad på grund av mitt motstånd till vindkraften och har under tiden uppmärksammat den bristande processen dit och vill bidra till att kommande beslut är mer välgrundade och genomtänkta.

Jag värnar om miljön och ser gärna mer småskaligt och närproducerat. Jag valde westervikspartiet just därför att de värnar det lokala, vår kommun, och inte styrs av ett moderparti med andra agendor. Vår kommun får gärna bli så självförsörjande som möjligt och samarbeta med närliggande kommuner men inte utnyttjas och exploateras för stor företag och andra länders intresse så som det är med till exempel vindkraften.