Jag representerar Westerwikspartiet som ersättare i barn- och utbildningsnämnden och kommunfullmäktige och ordinarie i demokratiberedningen. I mitt uppdrag ingår även att verka som vigselförättare, och således bära kärleken vidare i kommunen.

Politik:

Att jag började arbeta politiskt berodde främst på mitt intresse för kultur, näringsliv och turism. Då vi jobbar med lokal politik så har vi en nära kontakt med alla aktörer och kan på så sätt lyssna och verkställa. Vi är varken höger eller vänster utan jobbar enbart med sakfrågor. Vårt samarbete sträcker sig till alla partier som vill göra något bra för Västerviks kommun.

Varför Westerwikspartiet?

Att arbeta politiskt i en stad som är så vacker är en favör. Partiet jag valde att landa i, står för de värden och sakfrågor som rimmar med min politiska vardag och värderingar. Tanken och arbetet med vård, skola, omsorg, kultur, infrastruktur och näringsliv ser jag som en självklarhet. Westerwikspartiet har den breda kraften och kunskapen genom sina medlemmar, och är därigenom en bra hubb där vår spridda kunskapsbank kan rida ut alla stormar och möta alla frågor. Det givna partiet för mig om jag vill arbeta med frågor som rör staden och kommunen Västervik!