Våra politiker har ordet

Hans Ellervik

Hans Ellervik

Bor på Hornslandet och representerar Westerwikspartiet (som bildades 1976 med namnet VDM) har suttit kommunstyrelsen fram till mars 2020, nu är jag ordinarie i fullmäktige och gruppledare.
Jag har varit ordförande i Stiftelsen Västerviks museum samt ordförande i Kultur och Fritidsnämnden. Jag har en bakgrund som generalistutbildad officer under min yrkesverksamma tid.
1997 flyttade jag åter till Västervik.

Att jag började arbeta politiskt berodde främst på mitt intresse för kulturens viktiga roll i samhället. Att jag fortsatt beror att jag vill vara med och försöka utveckla och förnya den lokala demokratin. Westerwikspartiet jobbar enbart med lokal politik. Vi är varken höger eller vänster utan jobbar enbart med sakfrågor. Vi samarbetar med alla partier som vill göra något bra för Västerviks kommun. Med min långa bakgrund som politiker och min ålder vill jag nu även jobba med äldrefrågor.

Partiet är ett lokalt parti där man kan vara med påverka och då utan styrning från Stockholm.

Jenny Broholm

Född och uppvuxen i Västervik men även Linköping har fått vara min hemstad för en tid, men vem har inte svårt för att slita sig från sina rötter. Under alla mina yrkesverksamma år har jag arbetat med människor på ett eller annat vis. Allt från service inom handeln, barnomsorg- och fritid, äldreomsorg.
De senaste 14 åren har jag arbetat inom Kriminalvård här i Västervik, 10 år av dessa har varit inom KBT-behandling. Förutom uppdraget som behandlare på Anstalten är jag utbildad förhandlare vid krissituationer. Mötet med människor i stort som smått är spännande och inspirerande, att få ny kunskap och lära sig förstå nya sammanhang är utvecklande.
Det är första gången som jag engagerar mig politiskt och anser det som oerhört lärorikt och spännande på många sätt. Jag är ersättare i socialnämnden och kommunfullmäktige.

Att verka för en kommun där man känner sig välkommen. En stad som tillgodoser en trygg och omhändertagande vård- och äldreomsorg, där barn- och skola kan få resurser till att utveckla alla barns olika behov. En knutpunkt att etablera nya möjligheter för att froda tillväxten där ingen blir bortglömd.

Av den enkla anledningen att partiet vill påverka till vart behovet känns mest reellt för kommunens invånare och partiet representerar vare sig höger eller vänster.

Jenny Broholm

Kenneth Andersson

Har arbetat hela mitt yrkesverksamma liv med transporter och transportlösningar i olika befattningar.
Numera pensionär och jag har då fått tid över för mitt intresse av kommunpolitik och samhällsfrågor. Jag är ordinarie ledamot i Miljö och Byggnadsnämnden.

Jag vill att vi satsar på en välfungerande skola så att våra barn får en gedigen grund att stå på. Jag vill även att vi arbetar för att bryta vår Kommuns isolering mot angränsande kommuner genom en ordentlig satsning på våra huvudvägar och järnväg, även hamnverksamheten inkluderas. För att vår kommun ska växa och må bra måste pendlingstiden kortas ner så att fler kan bosätta sig här, så att även nya företag kan etablera sig i vår kommun.

För mig var valet lätt, WP är ett parti som arbetar lokalt för Västerviks kommuninnevånares bästa. Vi är varken vänster eller höger. Vi är ett litet men engagerat parti som vill göra skillnad.

Lennart Engren

Född i Västervik och bodde här under ungdomsåren fram till min 18-årsdag, då jag flyttade till andra orter för vidareutbildning. Har jobbat inom Försvarsmakten med utbildning, ekonomi och personalfrågor. Flyttade åter hit efter ca 50 år och såg en stad i förvandling. Jag är ledamot i det kommunala bolaget Tjust Fastigheter AB som förvaltar samhällsfastigheter, våra skolor och äldreboende.

Är att kommun ska ta ansvar för och utvecklar skolan, äldreomsorgen och företagsamheten. Skapa bra boendemiljöer och satsa på en bred fritids- och kulturverksamhet.
Kommunen bör även verka för att nysvenskar får bra utbildning och jobb

WP är ett lokalt oberoende parti vars främsta mål är invånarnas bästa och inte styrs av någon central partipiska.

Tomas Ahlstedt

Jag representerar Westerwikspartiet som ersättare i barn- och utbildningsnämnden, kommunfullmäktige och ordinarie i demokratiberedningen. I mitt uppdrag ingår även att verka som vigselförättare, och således bära kärleken vidare i kommunen.

Att jag började arbeta politiskt berodde främst på mitt intresse för kultur, näringsliv och turism. Då vi jobbar med lokal politik så har vi en nära kontakt med alla aktörer och kan på så sätt lyssna och verkställa. Vi är varken höger eller vänster utan jobbar enbart med sakfrågor. Vårt samarbete sträcker sig till alla partier som vill göra något bra för Västerviks kommun.

Att arbeta politiskt i en stad som är så vacker är en favör. Partiet jag valde att landa i, står för de värden och sakfrågor som rimmar med min politiska vardag och värderingar. Tanken och arbetet med vård, skola, omsorg, kultur, infrastruktur och näringsliv ser jag som en självklarhet. Westewikspartiet har den breda kraften och kunskapen genom sina medlemmar, och är därigenom en bra hubb där vår spridda kunskapsbank kan rida ut alla stormar och möta alla frågor.
Det givna partiet för mig om jag vill arbeta med frågor som rör staden och kommunen Västervik!